Pracovní den Líné Edny

Strip na pokračování z roku 2005