Bakalářská práce - "The mutual way of life"

Bakalářská práce (2007) se skládá ze dvou alb v zásuvném obalu. Práce nese název Společná cesta životem. Celkem sto stran vzpomínek mého dědečka, když byl nuceně nasazen, jeho těžké začátky coby učitele v poválečné době v pohraničí, i příběhy detektivního rázu a veselé vzpomínky babičky například z jejich prvních setkání. V druhém albu se nachází všechny přípravné skici. Moji práci vedla paní Šalamounová.

 

The bachelor´s work consists of two albums in a slide-in cover. It´s name is "The mutual way of life" - a hundred pages of my grandfather´s memories from WWII and his hard times as a teacher at post WWII czechoslovakian borderland region. It also contains some humorous stories about my grandparents first meeting and so on... The second book is completly made of scatches and other preliminary drawings.