LOUTKY - Život a dílo Josefa Skupy

30 stránek životopisného komiksu o Josefu Skupovi. Jsem autorkou scénáře i komiksu. Vydala ZČU ve spolupráci s magistrátem města Plzně ( 2013).